Cinci documente strategice ale municipiului Oradea şi ale Zonei Metropolitane Oradea (ZMO), pentru perioada 2021 – 2027, au fost realizate de Primăria Oradea

Primăria Oradea, prin Direcția de Management Proiecte Internaționale (DMPFI),  a finalizat proiectul „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Acest proiect a presupus elaborarea a cinci documente strategice la nivelul Municipiului Oradea și a Zonei Metropolitane Oradea, […]

Continue Reading