Cinci documente strategice ale municipiului Oradea şi ale Zonei Metropolitane Oradea (ZMO), pentru perioada 2021 – 2027, au fost realizate de Primăria Oradea

Social

Primăria Oradea, prin Direcția de Management Proiecte Internaționale (DMPFI),  a finalizat proiectul „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Acest proiect a presupus elaborarea a cinci documente strategice la nivelul Municipiului Oradea și a Zonei Metropolitane Oradea, pentru perioada de programare 2021 – 2027:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU);

2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD);

3. Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC);

4. Planul de amenajare a teritoriului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea (PATZMO);

5. Strategia de termoficare.

„Aceste strategii și planuri sunt foarte importante pentru municipiul Oradea deoarece presupun prioritizarea investițiilor care vor fi depuse spre finanțare în perioada de programare 2021 – 2027. Realizarea documentelor de planificare strategică este o condiție pentru a putea accesa fonduri europene pentru proiectele de investiții”, a declarat Ovidiu Guler, directorul adjunct DMPFI.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU):

– include toate proiectele Municipiului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea pentru perioada de programare 2021 – 2027.

SIDU vizează dezvoltarea unor proiecte din următoarele domenii: mobilitate urbană, educație, sănătate, eficiență energetică, termoficare, turism, monumente istorice, cultură, spații verzi, infrastructura de utilități publice, digitalizare (smart city), infrastructură de sprijinire a mediului de afaceri, precum și alte servicii publice.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca scop:

– dezvoltarea transportului public (achiziția de tramvaie și autobuze, modernizarea și construirea liniilor de tramvai);

– mobilitatea rutieră (realizarea pasajelor de la Gară și magazinul Crișul,  construirea unui pasaj dintre Bd. Decebal și str. T. Vladimirescu sau crearea unor coridoare de mobilitate);

– pietonalizarea și modernizarea unor străzi pietonale din zona centrală (Piața Independenței, str. Primăriei, Piața Concordiei, modernizare Calea Republicii, Str. Episcop Mihai Pavel, zone pietonale pe malurile Crișului Repede, Parcul Traian, piațeta din str. Dunării);

– realizarea unor piste de biciclete.

Prin Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă se urmărește finanțarea proiectelor din domeniul eficienței energetice (reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe și a unor școli și grădinițe din Oradea), proiecte din domeniul termoficării și a energiilor regenerabile, în special geotermal. Această strategie are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și oprirea schimbărilor climatice.

PATZMO este un document cu caracter director, stabilind strategiile şi direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale orașelor şi comunelor.

În acest context, elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului pentru Zona Metropolitană Oradea (inclusiv Municipiul Oradea), completează documentele strategice existente și generează un cadru de planificare strategică și spațială pentru amenajarea teritorială a zonei funcționale a orașului, precum și un instrument de ierarhizare a investițiilor, în special ale celor de mediu și în transporturi, în conformitate cu obiectivele și cu exigențele stabilite pentru perioada de programare a fondurilor europene din perioada 2021-2027.

În ceea ce privește Strategia de termoficare a municipiului Oradea, aceasta are la bază următoarele principii:accesibilitatea populaţiei la resursele energetice pentru încălzire;asigurarea suportabilității costurilor pentru populație;siguranță şi fiabilitate în alimentarea cu energie termică; eficiența energetică a instalațiilor; implementarea tehnologiilor avansate/inovatoare, prietenoase cu mediul precum și reducerea impactului negativ asupra mediului.

Valoarea totală a proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană” este 3.634.877,85 lei, din care 98% sunt bani nerambursabili (3.562.180,29 lei).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook  , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .