In iulie se va desfasura sesiunea de atestare a administratorilor de condominii

Social

În conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 din H.C.L. nr.229/2020, Biroul Asociații de Proprietari aduce la cunoștință faptul că în perioada 06.07.2020-10.07.2020 se desfășoară sesiunea de atestare a administratorilor de condominii din municipiul Oradea, care au depus cereri în acest sens cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită.

Pentru a obține atestarea în activitatea de administrare a condominiilor la asociaţiile de proprietari, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a.    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b.    să aibă cetăţenie română;

c.    să dețină certificat de pregătire profesională pentru funcția de administrator de condominii, în baza Legii nr.196/2018;

d.    să aibă starea de sănătate corespunzătoare unei astfel de activităţi, confirmată, în scris, de medicul de familie;

e.    să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură economico-financiară (în situaţia în care dosarul depus în vederea atestării este înregistrat, persoana va fi atestată după clarificarea situaţiei).

În vederea obținerii atestatului de administrator de condominii, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:

a.    curriculum vitae;

b.    copii de pe actele de stare civilă (B.I./C.I.; certificat de naștere și de căsătorie);

c.    copii după ultimele acte de studii;

d.    copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de condominii;

e.    certificatul de cazier judiciar;

f.     certificat de cazier fiscal;

g.    dovada achitării sumei de 150 lei, care se va numi taxă atestare administrator;

h.    adeverinţă de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii  unei astfel de activităţi.

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta şi originalele actelor care sunt anexate la dosar, în copie, în scopul confruntării şi certificării lor, pentru conformitate cu originalul.

În situaţia în care dosarul se transmite de către solicitant prin intermediul serviciilor poştale, documentele trebuie să fie legalizate de un notar public. Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul