Inscrierile la cresa se pot face doar online

Social

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţă că în perioada 02.06.2020 – 30.06.2020 organizează sesiunea de înscriere a copiilor la creşă, pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Cererea de înscriere la creșă pentru fiecare copil și actele necesare se transmit fotocopiate, pe adresa de e-mail: sps.dasoradea@gmail.com.

Actele care se vor anexa cererii de înscriere la creşă (fotocopiate) sunt:

 • certificatul de naştere al copilului;
 • actele de identitate a părinţilor/reprezentanţilor legali;
 • certificatele de naştere a fraţilor minori;
 • dacă este cazul, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
 • adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioară înscrierii;
 • adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
 • adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă;
 • fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul);
 • sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) – dacă este cazul ;
 • Declarația pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;
 • alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei – dacă este cazul.

Detalii referitoare la actele necesare şi cererea de înscriere la creşă se găsesc la adresa: http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare.
Criteriile de departajare a dosarelor pentru admiterea copiilor în creşe le găsiţi accesând http://www.daso-oradea.ro/pagina/inscrierea-copiilor#pagina/inscrierea-copiilor.
Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359.411.925 – Serviciul Programe Sociale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul