Reevaluarea cladirilor in vederea stabilirii impozitului pentru 2020

Social

Direcţia Economică informează că unui număr de 851 persoane juridice (anexat – lista imobilelor) și 388 de persoane fizice (anexat lista imobilelor) le expiră termenul de 3 ani, respectiv 5 ani de la data ultimei modificări a valorii de impunere a clădirilor deținute în proprietate care stă la baza stabilirii impozitului pe clădiri pentru anul 2020.

În cazul neprezentării rapoartelor de reevaluare/evaluare până la 31 martie 2020, conform prevederilor legale, pentru anul 2020, impozitul pe clădire se va calcula prin aplicarea cotei de impozitare de 7,5% pentru persoane juridice, respectiv 2% pentru persoane fizice la valoarea de impozitare înregistrată în evidenţa  fiscală.

Cotele de impozitare pentru clădirile care au valoarea de impozitare actualizată prin raport de reevaluare vor fi:

  • la persoane juridice:
    • 1,15 % în cazul clădirilor nerezidențiale
    • 0,3 % în cazul clădirilor rezidențiale
  • la persoane fizice:
    • 0,7% / 0,9% în cazul clădirilor nerezidențiale
    • 0,118 % în cazul clădirilor rezidențiale.

Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat (link lista evaluatorilor http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/tabel_impozitare_15.03.2019.pdf), care trebuie să respecte standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistreaza la Primăria Oradea până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a) și art. 460 alin (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că Direcţia Economică a înștiințat individual contribuabilii în cauză cu privire la efectuarea operațiunilor de reevaluare/evaluare pentru clădirile a căror cotă de impozitare se va majora.

Demersul instituţiei noastre vine în virtutea rolului activ al organului fiscal conferit de prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Detalii privind documentele care trebuie să însoțească declarația proprietarului (link pentru persoane fizice, link pentru persoane juridice), respectiv modele ale formularelor fiscale pot fi consultate accesând Secțiunea de impozite și taxe de pe site-ul www.oradea.ro.

Lista cu evaluatorii autorizaţi care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăţi aflate în orice judeţ al ţării poate fi consultată aici: http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/tabel_impozitare_15.03.2019.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul